coachen met paarden

Paarden inzetten bij coaching en training is een effectieve methode bij het vinden van antwoorden voor problemen die mensen ondervinden. We maken gebruik van de sensibiliteit die paarden gebruiken om met elkaar te communiceren en in te schatten of een situatie veilig is. Veiligheid is net als bij mensen een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. De groep is net als bij mensen een voorwaarde om te overleven. Paarden scannen voortdurend hun omgeving op mogelijke dreiging. Zij scannen ook mensen op een aantal eigenschappen.

Authenticiteit

In de praktijk zien we dat mensen in toenemende mate onveiligheid en druk ervaren. Dit uit zich in voortdurend met je aandacht in je hoofd zitten, waardoor je het contact met je lichaam verliest. Een belangrijke reden voor veel fysieke klachten. We zien dan dat mensen vooral reageren op omstandigheden en steeds minder authentiek gedrag vertonen. Authenticiteit wordt vergroot door weer contact te maken met je zelf. Daarbij werken met een paard en leren van wat het paard in contact met jou aan je vertelt, geeft nieuwe inzichten om een betekenisvolle volgende stap te kunnen maken.  

Werken vanuit een doel

Daarbij een aantrekkelijk doel hebben (je wens) maakt dat er een basis is (motivatie) om mee aan de slag te gaan om deze stap ook werkelijk te gaan zetten. De wetenschappelijk onderbouwde methode Motiverende Gespreksvoering waarmee we werken gaat uit van motivatie van binnenuit als belangrijkste prikkel voor verandering. Andere belangrijke uitgangspunten in de coaching zijn gelijkwaardigheid, compassie, acceptatie en veiligheid.


Onder niet meer goed kunnen functioneren zit vaak angst, angst om te falen, angst om controle te verliezen, angst voor het onbekende, angst voor wat anderen van je vinden of angst voor de pijn van veranderen.

Veel angsten zijn aangeleerd, professionals die daarmee kampen komen maar beperkt tot bloei of lopen vast. In de newspaper hierna vind je daar een aantal voorbeelden van. Wil je de newspaper als pdf ontvangen, mail dan naar info@2explore-tc.nl


Coachen met paarden gaat over lef tonen en over reflecteren. Het gaat over het verbinden van hoofd, hart en handen. Over innerlijke rust, balans en zelfvertrouwen, over leiderschap. Coachen met paarden is een ervaring die je raakt! 


Klik hier voor het coachen met paarden als onderdeel van een breder programma aanbod.

Bel met 06 36463929 of mail naar info@2explore-tc.nl

Er wordt gewerkt naast het paard, een sessie duurt één tot anderhalf uur.